Får krisetilskudd på 30.000 per siida

Beitekrisen fikk store konsekvenser.

I fjor ble det kjørt inn store mengder nødfôr til flokkene. I år er kalvetilgangen og slakteuttaket kraftig redusert.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforening (NRL) ble fredag enige om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.