Flere gikk konkurs i Alta i fjor

15 bedrifter gikk konkurs.
nyheter

Økningen fra året før var på 200 prosent, fra 5 til 15 konkurser. Det viser en konkursstatistikk som data- og analysefirmaet Bisnode har utarbeidet. Dette er små tall, dermed er det vanskelig å trekke konklusjoner.