Nå blir det egen sykehusfarmasøyt ved Klinikk Alta: – Vi er så glad for denne utviklingen

Fra sommeren 2021 vil Sykehusapotek Nord HF ha ansvar for legemiddelleveranser til Klinikk Alta. Klinikksjefen mener dette vil styrke kvaliteten på tilbudet ved klinikken.

Klinikk Alta.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Avdelingsleder ved Sykehusapotek Nord HF, Camilla Hilda Bjørnstad ramser opp en rekke fordeler med stillingen.