Harvard-samarbeid skal gjøre urfolksledere rustet til å håndtere nye kriser

Reinbeitekrisen, covid-19 samt de enorme skogbrannene som har herjet Sibir blir tema for Harvard-seminar.

Fra venstre: Anders Oskal, professor Jim McCarthy fra Harvard universitetet, Anna Degteva nå ved Arktisk råds urfolkssekretariat, og Professor Svein D Mathiesen ved UArctic EALÁT Institute. Bildet er tatt i Helsinki i 2014.  Foto: ICR

nyheter

I slutten av januar arrangerer International Center for Reindeer Husbandry (ICR) seminar for fremtidens urfolksledere.