Klart for gigantfelt på 650 boenheter, men kun 130 kan bygges de neste ti årene

Mellom 2024 og 2031 skal 69 leiligheter og 61 eneboliger reise seg i Skoddevarre.

Østkollen, byggetrinn 1 av Lille Skoddevarre boligfelt. Utbyggingsdelen skal ha 168 boenheter, hvor av 61 skal være enbobligtomter og bygges ut over en periode fra 2024 til 2032. Tegningen er hentet fra planstrategien som er vedtatt av planutvalget og som skal danne grunnlag for reguleringsplanen som er under utarbeidelse.  Foto: Kart Rambøll/Alta kommune

nyheter

Området Lille Skoddevarre ble lansert på 1990-tallet og tatt inn i arealplanen i 2004. Området var da på «bare» 160 dekar, men ble dimensjonert opp ved ny arealplan i 2011. Da ble feltet gjort fire ganger så stort, og etter utvidelse mot vest utgjør områdeplanen for det nye boligfeltet rundt 670 dekar. I bestemmelsene til områdeplanen er det varslet et utbyggingspotensial på 650 boenheter, men kun 20 prosent vil være eneboliger.