Bygget til 28 millioner skal fortelle nøyaktig hvor nedbøren treffer

Når værradaren på Finnmarksvidda står klar i 2022, vil mange få nytte av den.

Værradaren som skal bygges på Finnmarksvidda er ikke tegnet enda, men vil ligne veldig på de som står langs norskekysten.  Foto: Meteorologisk institutt

nyheter

I oktober kunne Meteorologisk institutt feire 27,8 millioner kroner i bevilgning fra statsbudsjettet. Pengene skal gå til å bygge en værradar på toppen av Rássegálvárri i Kautokeino kommune.