Wenche og Bjørn Ivars mor fikk ikke forsvarlig helsehjelp:

Fylkeslegen mener Furuly brøt loven: – Jeg gråter hver gang jeg tenker på dette

Tross underernæring og vansker med å ta til seg mat og drikke, fikk ikke Gerd Irene Digre (83) tilstrekkelig hjelp og riktig oppfølging på Furuly. Statsforvalteren har konkludert med at sykehjemmet brøt helse- og omsorgstjenesteloven, mens ledelsen ved sykehjemmet mener Gerd ble godt ivaretatt.

Wenche Digre Røiseland og Bjørn Ivar Digre foran Furuly, der deres mor Gerd bodde sitt siste leveår. Sykehjemmet ga ikke Gerd forsvarlig helsehjelp, konstaterer Statsforvalteren i Troms og Finnmark.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

Sommeren 2019 døde Gerd Irene Digre (83), mor til Wenche Digre Røiseland og Bjørn Ivar Digre, etter et lengre opphold på Furuly sykehjem. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Troms og Finnmark konstaterer at hun ble utsatt for omsorgssvikt, og at Helse- og omsorgstjenesteloven ble brutt.