– Vi ønsker å lage et bedre løypetilbud

Å få godkjent scooterløypene innen fristen har høy prioritet i kommunen.

Illustrasjonsbilde  Foto: Hanne Larsen

nyheter

Like før jul ble «kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Loppa kommune» sendt ut på høring. Kartleggingen er et krav fra Miljødirektoratet og skal blant annet brukes i forbindelse med ny godkjenning av scooterløyper i kommunen. Uten denne kartleggingen vil scooterløypene i kommunen falle bort i juni 2021.