Troms sine sparepenger redder Finnmarks underskudd på 33 millioner

Rett før tvangssammenslåingen ønsket Finnmark å ta opp over to milliarder i lån.

Troms- og Finnmark fylke.   Foto: Heidi Nilima Monsen

nyheter

Det meste av den ønskede lånopptakingen er nå kansellert, men det nye fylket må likevel bruke oppsparte midler fra Troms for å dekke opp underskuddet fra Finnmark. Hva det vil koste å splitte fylket, vet ingen, skriver Dagbladet.

På sitt aller siste budsjettmøte før sammenslåingen vedtok Finnmark fylkesting i 2018 investeringer for 2,14 milliarder kroner – som skulle finansieres med lån.

Fylkesråd Anne Balto mener Finnmarks store gjeld må fikses på nasjonalt nivå hvis fylket skal splittes igjen.   Foto: fylkeskommunen

Høyre og Venstre er sinte

Det satte umiddelbart sinnene i kok. Høyre og Venstres representanter i forlot salen i protest. De store lånene ville blitt overtatt av den nye, sammenslåtte Troms og Finnmark-regionen, og påført den ferske regionen store rentekostnader i lang tid.

– Nå har det nye fylket akkurat vedtatt sitt første budsjett og økonomiplan etter sammenslåingen. Da er de fleste av Finnmarks investeringer «ryddet av veien», ifølge fylkesråd for økonomi og planlegging, Anne Balto (Sp).

Hun mener Finnmarks pengeproblemer må løses av staten hvis fylkene skal splittes igjen.

«Låner» penger til Finnmark

Det nye fylket må likevel dekke underskuddet Finnmark pådro seg det siste året før sammenslåingen.

Troms- og Finnmark fylkesting vedtok forrige uke å bruke av disposisjonsfondet fra gamle Troms for å dekke 33 millioner i underskudd på budsjettet fra Finnmark. Disposisjonsfond er sparepenger fylkene setter av til uforutsette utgifter.