– Ka skal vi leve av i Finnmark? Kan naturen gi nye arbeidsplasser?

Fefo-konferansen vil fokusere på nye arbeidsplasser i naturen i Finnmark.

Victor Normann advarer mot å sitte stille i båten hvis Distrikts-Norge skal bli noe mer enn et gamlehjem i naturskjønne omgivelser.   Foto: Marit Hommedal / NTB

nyheter

Kan naturen i Finnmark også brukes til å skape nye arbeidsplasser? Det er det store spørsmålet når Finnmarkseiendommen (Fefo) inviterer til konferansen «Nanne / Styrk».

– Naturen på Finnmarkseiendommen er rik, sårbar, allsidig og har mange ulike brukere – alt fra reindrift til bønder, jegere, fiskere, sankere, reiseliv, eiendomsutviklere og turfolk. Hva skal FeFo gjøre dersom noen ønsker å lage nye arbeidsplasser av naturen? Vi ønsker en debatt om hvordan naturen kan gi flere arbeidsplasser uten at det går utover rettigheter og eksisterende arbeidsplasser, sier Greiner.

Leder for kommunikasjonsavdelingen i Fefo, Robert Greiner.   Foto: Privat

Med fokus på næringsutøvelse og samfunnsliv

Bakgrunnen for denne konferansen ligger i FeFo sin strategi.

«Fefo skal ha fokus på økologisk, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv, til beste for innbyggerne i Finnmark og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»

Samtidig heter det at naturen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark.

– Vi skal legge til rette for utvikling som skaper attraktive og levedyktige samfunn i Finnmark, herunder også samiske samfunn. Her er det mange ulike interesser. Derfor trenger vi en debatt, sier Greiner.

Victor Norman deltar

Leder for regjeringens demografiutvalg, Victor Norman, blir blant deltakerne. Nylig la han frem flere forslag for på sikre bosetting i distriktene.

– I tillegg samler vi stemmer for å kunne diskutere utfra de største arealbrukerne sitt perspektiv, som reindrift og jordbruk – men også de som jobber med eiendomsutvikling. Deriblant direktør Anders Oskal fra Internasjonalt reindriftssenter, fylkesleder Lise Kaldahl Skreddernes fra Finnmark Bondelag, Kenneth Stålsett fra Sør-Varanger Utvikling og eiendomsutvikler Tore Wæraas.

Et toppmøte mellom alle de samiske ordførerne blir det også.

– I tillegg vil sametingspolitikerne Silje Muotka, Ronny Wilhelmsen, Cecilie Hansen og Toril Bakken Kåven ta samtalen seg imellom om hvordan naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser, avslutter Greiner.

Silje Muotka deltar på Nanne/Styrk-konferansen.  

Torill Bakken Kåven har selv skapt næring av naturen i Finnmark. Også hun deltar på Nanne/Styrk-konferansen.   Foto: Nordkalottfolket

Flere kommer til

Flere bidragsytere vil bli offentliggjort i tida frem mot 3. og 4. februar 2021 når konferansen overføres digitalt.

– Vi kunne valgt å utsette konferansen mens alle venter på vaksinen, men vi har lyst til å utforske muligheten for hva som kan gjøres digitalt. Kanskje kan nettopp denne møteformen brukes mer i andre deler av vår forvaltning. Derfor blir konferansen heldigital, sier Greiner.

Konferansen går fra lunsj til lunsj og er gratis å følge via nett.