Varsler om manglende vern i Finnmarks­sykehuset: – De tre siste årene har vi jobbet i en ordning som ikke er lovlig

Verneombud Gro-Anita Olsen Sætrum mener ambulansepersonellet tvinges til å bryte arbeidsmiljøloven, helsepersonelloven og vegtrafikkloven.

Gro-Anita Olsen Sætrum, verneombud ved Alta bilambulanse, reagerer kraftig på behandlingen varslet har fått. Det gikk først over to uker før varslet ble besvart, og i løpet av tre måneder har hun ikke sett et eneste konkret tiltak fra Finnmarkssykehuset.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

I et varsel sendt til Finnmarkssykehuset 28. september kommer det påstander om svært kritikkverdige forhold ved ambulansetjenesten i Alta. Varslet sendt til Jørgen Nilsen, klinikksjef ved Prehospitale tjenester, og ble sendt fra verneombud Gro-Anita Olsen Sætrum ved Alta bilambulanse.