Kommunestyret i Loppa:

SV slåss for at alle skulle få gratis barnehageplass. Men så stemte de for å ta maks pris fra foreldrene

I forbindelse med budsjettvedtaket i kommunestyre i Loppa kommune, 10. desember ble det vedtatt å innføre makspris for barnehageplass i kommunen.

Cato Kristiansen, Loppa SV.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Høyre (H), Sosialistisk Venstreparti (SV), Senterpartiet (Sp) samt to representanter fra De uavhengige (U) har i et felles budsjettforslag for Loppa kommune blitt enige om å innføre makspris for barnehageplass i Loppa kommune.