Mohn fortsatt på inntektstoppen, Witzøe-arving har størst formue

Salmar-arving Gustav M. Witzøe.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

nyheter

Skattelistene viser at Trond Mohn tjente mest i 2019, med inntekt på 598 millioner kroner. På formuetoppen er Gustav Magnar Witzøe med 21 milliarder kroner.

Skattelistene ble gjort offentlig tilgjengelig tirsdag klokka 7. En oversikt fra VG viser at følgende fem er oppført med de høyeste formuene:

1. Gustav Magnar Witzøe: 20,9 milliarder kroner

2. Kjell Inge Røkke: 19,4 milliarder kroner

3. Ivar Erik Tollefsen: 9,2 milliarder kroner

4. Odd Reitan: 6,1 milliarder kroner

5. Katharina Gamlemshaug Andresen: 5,9 milliarder kroner

Sistnevnte ligger knapt sju millioner kroner foran sin ett år yngre søster, Alexandra. For inntekt i 2019 ser topplista slik ut:

1. Trond Mohn: 598 millioner kroner

2. Christian Gruner Sundt: 405 millioner kroner

3. Ivar Erik Tollefsen: 238 millioner kroner

4. Gustav Magnar Witzøe: 183 millioner kroner

5. Bjørn Rune Gjelsten: 155 millioner kroner

(©NTB)