Dette tjente de på å selge din bolig: – Det er full fart hver eneste dag

Daniel André Adamsen i Partners eiendomsmegling topper listen over byens meglere med høyest inntekt.

Daniel André Adamsen var den megleren i Alta som tjente aller mest i 2019.   Foto: Partners Eiendomsmegling

nyheter

Eiendomsmegler Daniel André Adamsen gjorde det best av alle meglere i byen i kalenderåret 2019. April 2020 startet han egen virksomhet.

– Jeg ble min egen sjef i Partners Eiendomsmegling i april 2020, med fokus på å utvikle en trygg, solid og innovativ meglerforretning. Så det blir nok en stund til jeg er på noen skattelister igjen, sier Adamsen.

– Et lønnsomt år

Han hadde under fjoråret en inntekt på 1.752.578 kroner, og bidro med 682.429 kroner til samfunnet gjennom skatt. Adamsen jobbet da for Eiendomsmegler 1.

– Det var et lønnsomt år for mange av mine kunder, kombinert med en veldig bra arbeidsgiver – da går det godt for meg også. Å betale inntektsskatt gjør jeg gladelig. Jeg nyter selv godt av velferdsgodene man har av å bo i Norge, påpeker han.

Selv om han personlig topper lista over meglere i byen på inntekt, påpeker Adamsen at det er samarbeidet med gode kolleger som har bidratt til nettopp det.

– Gjør man ting alene kommer man fort frem – men gjør man ting sammen kommer man lengre. Jeg har god tro på å jobbe på lag med andre, og er ikke så naiv at jeg tror man kan gjøre alt selv.