Antall overgrep øker, mens tilbudet til overgrepsutsatte står i fare for å legges ned

– Jeg er ikke betrygget i forhold til SMISO sin fremtid, sier Venstres Trine Noodt.

Trine Noodt er ikke betrygget i forhold til SMISO sin fremtid  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Ferske tall fra Politidirektoratet viser at at antall seksuelle overgrep mot barn under 16 år har økt med 3,2 prosent under koronapandemien. Antall saker i som omhandler vold nære relasjoner har økt med 12,5 prosent i samme periode.