Senterpartiet vs regjeringens statsbudsjett:

Alta, Loppa og Kautokeino ville fått 41,7 millioner mer om Senterpartiet fikk styre

Senterpartiet åpner pengesekken for distriktskommunene.
nyheter

Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Iversen har hatt en god helg etter at Senterpartiet la fram sitt alternative forslag til statsbudsjett sist torsdag. Blant annet ville de tre kommunene i Alta-regionen, Alta, Kautokeino og Loppa ha fått 41,7 millioner kroner mer i overføringer om regjeringens budsjettforslag var byttet ut med Senterpartiets.