Foreslår å fjerne eiendomsskatten for gamle Talvik kommune

– Det vil bety svært mye for alle de som bor i distriktene, sier FrP-leder Odd Erling Mikalsen.

Alta FrP vil fjerne eiendomsskatten i gamle Talvik kommune. Gamle Talvik utgjør 1650 kvadratkilometer av Alta kommune.   Foto: Alta kommunes kartportal / Nordkart

nyheter

Distriktene et av Alta FrPs satsningsområder, og partiet har derfor foreslått å fjerne eiendomsskatten i gamle Talvik kommune i deres alternative kommunebudsjett.