– Jeg er så stolt av mine fine ansatte

Hun leder 50 renholdere som har halvert sykefraværet i korona-året. Det fikk Therese Iversen Muotkajærvi nærværsprisen for.

Therese Iversen Muotkajærvi, enhetsleder for renholdstjenesten i Alta kommune.   Foto: Alta kommune

nyheter

– Jeg er veldig, veldig stolt og glad over prisen. Det var helt uventa, og jeg setter kjempestor pris på at vi ble sett og anerkjent på denne måten, sier Muotkajærvi, som mottok Alta kommunes nærværspris fredag.