Raymond skal lede regjeringens nye satsing

Regjeringen vil utvikle ny politikk for næringslivet langs kysten og i innlandet, ledet av Raymond Robertsen (H).

Statssekretær Raymond Robertsen og distriktsminister Linda Hofstad Helleland.  

nyheter

Regjeringen ønsker å spille på ressursene som finnes både langs kysten og på innlandet. Nå vil de utvikle en politikk som er bedre tilpasset næringslivet langs kysten, og i innlandet, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Mulighetene og utfordringene er ikke de samme i Nordkapp og i Karasjok selv om begge er en del av distrikts-Norge. Kysten og innlandet har ulike næringskjeder og ulike veier til vekst og utvikling. Med disse to strategiene vil vi spisse politikken, slik at den i størst mulig grad legger til rette for et vekstkraftig næringsliv og arbeidsplasser i hele landet, sier Raymond Robertsen, statssekretær for distrikts- og digitaliseringsministeren Linda Hofstad Helleland.

I pressemeldingen står det at næringslivet i distrikts-Norge i all hovedsak går godt, og at veksten i verdiskapingen i de minste sentrale kommunene er høyere enn i resten av landet. Dette er styrker å bygge videre på når regjeringen nå vil spisse den næringspolitiske distriktspolitikken, og tilpasse den til regionale forhold langs kysten og innlandet.

Næringsliv langs kyst og på innlandet

Næringslivet langs kysten har stolte tradisjoner innen blant annet havnæringer og energisektoren. I fjell- og innlandet er utmarkshøsting, bioøkonomi, matproduksjon noen av de viktige næringer. Reiselivet, som sysselsetter mange i hele distrikts-Norge, er avhengig av at naturen forvaltes på en bærekraftig måte.

Koronakrisens utfordringer

– Selv om den største utfordringen for mange bedrifter akkurat nå er den pågående koronakrisen, vet vi at næringslivet i årene som kommer skal igjennom et grønt skifte. Disse strategiene skal være et bidrag til at Norge lykkes med grønn omstilling, slik at vi kan skape flere grønne arbeidsplasser i hav, innlandet og fjellnæringene, sier Robertsen.

Distriktspolitikk handler om trygge velferdstjenester, gode fritidstilbud og spennende jobber. For å få til dette må våre bygder og kystsamfunn få mulighet til å ta ut det potensialet som ligger i en bærekraftig bruk av areal og naturressurser slik at de kan skape arbeidsplasser. En fortsatt sterk satsing på digitalisering og samferdsel er viktig.

Vil løfte muligheter for vekst og utvikling

– Jeg registrerer at noen ønsker at distriktspolitikken skal være en kamp mot utvikling og forbedring, men dette ensidige negative fokuset øker ikke distriktenes attraktivitet. Med disse strategiene skal vi løfte fram muligheten vi har for vekst og utvikling i hele landet, og vise hvordan vi kan utvikle Distrikts-Norge ytterligere i årene som kommer, sier Robertsen.

Regjeringen ser fram til å ha en god dialog med aktører fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv i arbeidet med strategien. Den vil etter planen legges frem til våren.