Ta kontakt tidlig om du er utsatt for overgrep

Overgrepsmottaket i Alta ønsker at de som blir utsatt for seksuelle overgrep tar kontakt tidligst mulig.

– Ta kontakt tidligst mulig om du er utsatt for overgrep, vi er her for deg, sier Irene Storberg og Hege Johanne Holmgren ved overgrepsmottaket i Alta.  Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

– Det er veldig viktig at de som opplever seksuelle overgrep tar kontakt så tidlig som mulig, for da kan vi foreta sporsikring, sier Irene Storberg ved overgrepsmottaket i Alta, som er et akuttilbud for de som har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller hendelser.

Mange blir presset

Mottaket er underlagt Finnmarkssykehuset og har avdelinger i Alta, Hammerfest og Kirkenes. De tre lokalitetene betjener alle kommunene i Finnmark.

Overgrepsmottaket oppfordrer at man tar kontakt tidligst mulig, da de har erfart at noen tar kontakt flere uker etter episoden der de forteller at de tror noe har skjedd.

– Man må gjerne ta kontakt da også, men dette skjer fordi de ikke har turt å ta kontakt tidligere. Mange tenker kanskje at overgrepsmottaket er for de som har vært beruset eller blitt påført narkotiske stoffer når de har opplevd uønskede hendelser av seksuell art. Men jeg tror mange flere blir presset til seksuelle handlinger de egentlig ikke har lyst til, sier Storberg.

Storberg eksemplifisere at man kanskje over tid har utviklet et nært forhold til en person man har tillit til, og for et ungt menneske kan det være vanskelig å si i fra hvor egne grenser går. Dette gjelder også via sosiale medier.

– Så blir det et overgrep fordi man blir presset til ting man egentlig ikke ønsker, sier hun og presiserer at det trenger ikke være penetrering involvert før det er et overgrep.

– Det kan være overgrep om man blir utsatt for seksuelt press på annen måte også, forklarer hun.

Sporsikring er frivillig

Er man usikker er det bedre å ta kontakt en gang for mye, enn en gang for lite. Også om man kun ønsker noen å snakket med, er rådet fra mottaket å ta kontakt så tidlig som mulig.

– Man trenger ikke å ha anmeldt vedkommende for å ta kontakt, og man trenger ikke anmelde vedkommende senere. Dette er frivillig. Men får vi tatt prøver kan disse oppbevares inntil ett år, og om man ønsker kan man anmelde overgriperen senere, sier hun.

Prøver og sikring av biologiske spor er også frivillig, men om du ønsker taes det blod- og urinprøver for å se om man har vært ruset på alkohol eller om man har fått i seg narkotiske stoffer, mens DNA kan sikres fra undertøy, underliv, munnhulen eller under neglene, om man oppsøker mottakssenteret tidsnok.

– Om man kommer fort nok kan man og fange opp om noen har kysset henne på brystene eller halsen. Slik kan man sikre DNA fra den antatte overgriperen, utdyper Storberg

Jenter kan også utøve sexpress

De to årene overgrepsmottaket har eksistert er det ingen gutter som har tatt kontakt.

Storberg forklarer:

– Guttene bør og ta kontakt, for jenter kan også utøve sexpress. Ofte skal gutter være den tøffe som ikke sier ifra og terskelen er veldig høy. Da er det ikke så lett å være den som sier at det der var ikke greit, det var jeg ikke med på. Men mener du at du er utsatt for overgrep av jenter, eller andre gutter, oppfordrer vi også deg til å ta kontakt, sier hun.

– Man må være oppmerksom på at mange sliter flere år i etterkant, noe man kanskje ikke tenker over i en akuttsituasjon fordi man da er redd, lei seg og sint, fortsetter Storberg.

– Har det gått lang tid er Smiso (Senter mot incest og seksuelle overgrep) et av de lokale tilbudene vi henvender videre til, forteller hun.

Overgrepsmottaket er for barn over 14 år og voksne av begge kjønn. Ønsker du kontakt henvender du deg først til Alta legevakt.

Er du pårørende av barn under 14 år som mistenker at det har skjedd et overgrep, tar du kontakt med legevakten eller politiet.

– Så blir du henvist videre, avslutter Storberg.