Har skrevet noveller fra Familievernet: To tusen taco-fredager

Forfatterne Helga Flatland og Helene Uri har fått tilgang til historier fra virkeligheten og skrevet fiktive noveller fra familievernet.

– Det er ikke alle som kjenner til vårt tilbud. Vi håper fortellingene når bredt ut, og at flere tar en titt innom familievernets sine nettsider, eller tar kontakt med oss før problemene vokser seg altfor store, sier Tina Lisø.   Foto: Skjermdump Familievernet

nyheter

I en pressemelding fra Familievernet - Bufetat Region nord, heter det at forfatterne Helga Flatland og Helene Uri har skrevet noveller fra familievernkontorene og gjennom viktige fortellinger fra norsk familieliv ønsker Familievernet å vise at det er hjelp å få når du trenger det.

Gratis noveller

Familievernet, som styres av Bufetat, er et gratis, offentlig tilbud til familier som strever. Ingen henvisning er nødvendig og terapeutene har taushetsplikt. I tillegg tilbyr Familievernet kurs, terapi og mekling.

To tusen taco-fredager» heter en av novellene skrevet av Uri. Gjennom den beskrivende fortellingen møter vi et par som har vært sammen lenge. Samlivet består av en rekke gjentakelser: irritasjon over den andres kjøring, Gullrekka på fredagskvelden, de samme kommentarene og de samme rutinene.

«Hvor mange fredager til skal vi spise taco sammen og se inn i en skjerm? Hun teller inni seg. Femti i året, det er lettere å regne da, og kanskje førti år igjen. Da er jeg åttifem, han åttisyv. Det blir ... to tusen. To tusen taco-fredager til».

På familievernets nettside finner du flere liknende noveller som er inspirert fra vanlige menneskers liv, og alle er gratis.

Har snakket med flere par

– Mange familier med høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan få god hjelp hos familievernet. Vedvarende høyt konfliktnivå i familien hemmer barns utvikling og kan skade barnet, sier Tina Lisø, leder for Alta og Hammerfest familievernkontor.

De to forfatterne har snakket med terapeuter i familievernet og flere par som har fått hjelp. Med dette som bakgrunn har de skrevet noveller som mange kan kjenne seg igjen i.

– Det er ikke alle som kjenner til vårt tilbud. Vi håper at fortellingene når bredt ut, og at flere tar en titt innom familievernets sine nettsider, eller tar kontakt med oss før problemene vokser seg altfor store, sier Tina Lisø videre i pressemeldingen, der det også står at flere familievernkontor melder om økt pågang denne høsten.

– Hjemmekontor og permitteringer kan sette familier i krevende situasjoner som utløser sterke følelser og øker konfliktnivået.

Ønsker å gjøre en forskjell

Forfatterne har latt seg inspirere av historier fra virkeligheten når de har skrevet sine fiktive noveller. Flere par og terapeuter ved familievernkontorene har blitt intervjuet om sine historier og opplevelser fra familielivet.

Helene Uri har skrevet to noveller fra familievernkontorene.

– Alle forfattere ønsker å skrive litteratur som betyr noe, som gjør en forskjell. Å skrive tekst som har utgangspunkt i virkelige historier fra vanlige menneskers liv, og som skal brukes, var nytt for meg. Dette er et fint og meningsfylt arbeid, sier hun.