Ildsjeler:

De forventer ikke belønning, men jobben de gjør er uvurderlig

De gir av sin tid og kompetanse, men får ikke lønn. De er ikke ansatt, men utfører likevel verdifulle oppgaver i lokalsamfunnet.

Anna Maria Gabourel er prosjektkoordinator ved Alta matstasjon i Bossekop. – Det er blant annet rundt 40 barnefamilier som kommer innom for å få nødvendige matvarer, sier hun til Altaposten.   Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

Gjennom en artikkelserie setter Altaposten søkelys på frivillig sektor og de mange ildsjelene i byen. I første del ser vi på frivilligheten innenfor sosiale tjenester, der hjelp til trengende står i fokus.