Ber regjeringen redde Norwegian: Frykter et flom av konkurser i nord

Politiske råd i Nord-Norge ber regjeringen om å omgjøre beslutningen om ikke å tildele Norwegian ytterligere støtte.

Regionråd og interkommunale politiske i råd i Troms og Finnmark og nordre Nordland er av den oppfatning at et svekket rutetilbud til og fra Nord-Norge vil medføre store konsekvenser for samfunns- og næringsutviklingen i landsdelen.   Foto: Altaposten

nyheter

Den 9. november 2020 varslet statsrådene Iselin Nybø (V) og Knut Arild Hareide (KrF) at regjeringen ikke innvilger Norwegians forespørsel om ytterligere støtte.