Her skal de gjøre hastetiltak etter sommerens storflom

NVE går til aksjon.

Kvibyelva gikk over sine bredder i sommer, og passerte merket for 200-årsflom med god margin. Nå varsler NVE tiltak.  Foto: Endre Hansen Balteskard

nyheter

Etter en snøvinter uten like, kombinert med treg smelting på vidda på vår og forsommer, ble det ekstrem vannføring i flere elver i Nord-Norge i sommer. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjort opp status.