Har fått 500.000 kroner: Nå ønsker kommunen forslag hva pengene skal brukes til

Alta kommune har fått midler fra Fylkesmannen til å sette i gang tiltak som skal motvirke ensomhet blant sårbare eldre under pandemien.

Alta kommunes prosjektgruppe ønsker innspill fra involverte og engasjerte. Fra venstre: Stine Johansen, Gabriella Ottesen, Kathrine Jørgensen og Renate O. Thomassen.  Foto: Alta kommune

nyheter

Nå ønsker kommunen forslag hva pengene skal brukes til.