Kommunalt felt kan bli solgt:

– Må stoppe privatisering og gjøre slutt på markedsstyring

Opposisjonen krever et «ordentlig saksframlegg» før privatisering av boligområde avgjøres.

Tommy Berg og Trine Noodt på befaring i Aspelia der private tomter ble solgt for opp mot 2,5 millioner kroner. Begge vil at det skal satses på kommunale selvkosttomter.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det stormer rundt boligpolitikken etter at posisjonspartiene ønsker å privatisere kommunalt felt. Kuvendingen møter motstand både i posisjonsgruppen, men også hos deler av opposisjonen. Mot Venstre og SVs stemmer vedtok formannskapet å selge arealet som i kommuneplanen er avsatt til Svennbakken boligområde til en eiendomsutvikler. Samtidig som den politiske debatten rundt privatiseringen har blusset opp, måtte rådmannen ut å beklage: Formannskapet kan ikke avgjøre salg av kommunalt areal, og vedtaket oppheves og saken forelegges kommunestyret.