Statsråden tar grep:

Fylkesmannen stoppet to av tre fra å bygge

Statlig byråkrati hindrer utvikling i vekstsenteret i Finnmark, mener lokalpolitikere.

Jens Sivertsen søkte fradeling to to tomter til sønner i liskråningen til venstre på bildet, et område stort sett bestående av fjell. Et bredt flertall av lokale politikere innvilget fradelingen til både de to tomtene og til nabo Paul Sivertsen, men Fylkesmannen la inn klage og fikk stoppet de to tomtene, men ikke fradelingen til Paul Sivertsen hvor hans barnebarn Kjell Harald og Iselin Bakkeby er i ferd med å reise sin bolig.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Samtidig er beskjeden klar fra statsråd Linda Hofstad Helleland. Hun har ledet programkomiteen til Høyre, og som distriktsminister også ansvarlig for å skaffe bolyst slik at hele landet skal kunne tas i bruk. Hun vil ikke kommentere Fylkesmannens inngripen og overprøving av lokalt politisk skjønn i Alta, men er klar og tydelig på at distriktene må få ansvaret for å påvirke sin egen hverdag.