Protesterer på flytting av flytebrygge

Flytebrygga som ble prioritert til Bergsfjord i 2018 kom aldri på plass. Nå vil Loppa kommune fjerne den.

Bergsfjordbruket venter 10-12 fremmedfiskere, men har ikke kaiplass å tilby alle.   Foto: privat

nyheter

Reaksjonen på at flytebrygge skal bort er sterke.