– Hvem skal drifte fylkeskommunes nye fartøy?

Barents Nord ønsker avklaring på hvem som skal drifte det nye fartøyet som skal inn i sambandet MåsøyXpressen.

Skisse, fylkeskommunens nye kombibåt.  Foto: tffk.no

nyheter

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune planlegger å bruke 600 millioner kroner til investeringer til å forberede kollektivtilbudet i fylket de neste fire årene.