Oppdatert 13. november:

Korona: Disse reglene gjelder i Alta nå

Her finner du en god del av det du trenger å vite om både nasjonale og lokale regler og råd, tiltak og begreper.

Illustrasjonsfoto.  Foto: David Zalubowski / AP / NTB scanpix

nyheter

Via Folkehelseinstituttets temasider om koronaviruset oppdateres fortløpende all nødvendig informasjon om nasjonale smitteverntiltak. Også Alta kommune oppdaterer fortløpende informasjon til folk bosatt i kommunen via sin korona-samleside.

Vi har likevel samlet et knippe informasjon her, knyttet til situasjonen i kommunen. OBS: Tiltakene og reglene endrer seg fortløpende. Ser du noe som virker å ikke være oppdatert her, send oss en mail på tips@altaposten.no. Det samme gjelder om du har tips, om du oppdager informasjon du føler mangler, eller om du har spørsmål om ting du ønsker at vi ser nærmere på.

Lokale smittevernregler og -råd i Alta

Alta kommune har tre tiltak som gjelder, utover de nasjonale smittevernreglene (se under). 11. november varsles det om at kommunen planlegger for nye, strengere tiltak i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

1. Besøksgrense i private hjem

I Alta kommune er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster der det er mer enn 10 personer fra ulike husstander tilstede samtidig (unntatt begravelser, se under). Regelen gjelder både i private hjem og på offentlig sted. Brudd på regelen kan straffes med bøter på 10.000 kroner til "arrangøren" og 5.000 kroner til deltakere. Her ser du den lokale forskriften og forarbeidet til forskriften som ble vedtatt i formannskapet.

Det oppfordres videre til at man har maks ti nærkontakter per familie per uke på fritiden, inkludert barn som tilhører samme kohort i barnehage eller skole.

Altaposten har bedt rådmann Bjørn-Atle Hansen klargjøre.

Han påpeker at det finnes gråsoner, der man vil måtte bruke skjønn. Han gir tre eksempel:

- En husstand som består av seks personer kan ha besøk av fire personer fra en eller flere andre husstander dersom alle de seks i husstanden er tilstede på sammenkomsten. Totaltallet blir ti.

- En enslig har lov etter den lokale forskriften til å ta imot opptil ni besøkende fra ni forskjellige husstander, men dette anbefales ikke. De nasjonale retningslinjene er fortsatt at man anbefaler maks fem besøkende.

- Husstander som består av mer enn ti personer kan fortsatt møtes som normalt. Disse familiene kan i utgangspunktet ikke ta imot besøk, med mindre ett eller flere av husstandsmedlemmene er borte.

Hansen minner om at regelen er at absolutt alle sosiale lag som bursdager, fester og annet, skal bestå av maks ti personer. Store forsamlinger i privat regi, hjemme eller i lånte/leide lokaler, er ikke lov.

Begravelser er unntatt for regelen om besøksgrense på ti personer. I begravelser kan 20 personer være samlet samtidig. Dette gjelder både selve begravelsen og minnestunden etterpå.

Reglene gjelder i første omgang i 14 dager, fra 12. november til 26. november. Og kommunen opplyser at de vil holde øynene oppe om reglene fører til urimelige utslag, og gjøre vurderinger rundt dette.

2. Alta vgs

«Ordinære» elever ved Alta videregående skole, her har kommuneoverlegen stengt skolen for normal undervisning fra og med mandag 9. november. Elevene får digital undervisning hjemmefra. Avgjørelsen kom etter et smitteutbrudd blant flere ungdommer, som ble avdekket etter at to ungdommer fikk positive testresultater søndag 8. november.

I en oppdatering 11. november skriver kommunen at videregående holdes stengt ut uka. Mandag og tirsdag i neste uke har skolen planlagt fri.

3. Sykehjem

Det er iverksatt besøksrestriksjoner på to sykehjem. Dette da enkelte personer som er berørt og er til testing har en tilknytning til sykehjemmene. Kommuneoverlegen ber i tillegg om at alle utsetter sine besøk til kommunens sykehjem (også de der det ikke er iverksatt restriksjoner) inntil situasjonen er mer avklart.

4. Legesentrene

Byens legesentre er satt i gul beredskap. Hoveddelen av konsultasjonene vil dermed pågå digitalt. Pasienter oppfordres til å ta kontakt som normalt, så vil nødvendig informasjon bli gitt fra legesentrenes side.

5. Skolebuss

Kommunen oppfordrer til at de som kan benytter alternativ transport heller enn buss. Barn/ungdom fra 12-årsalderen og opp anbefales å bruke munnbind på skolebussen.

6. Shopping

Personer i risikogruppen rådes til å tenke over handling i butikk til tider på døgnet der det er mange kunder. Rådet er å handle tidlig på morgenen eller sent på kvelden, da dette gjerne er perioder med færre kunder i butikken.

Nasjonale smittevernregler

Via helsenorge.no oppdateres de nasjonale smittevernreglene. De siste koronatiltakene som ble oppdatert 5. november finnes på denne nettsiden.

5. november anbefalte regjeringen at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Det innebærer også at i private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Munnbind

Hva angår munnbind skriver HelseNorge at den generelle anbefalingen er bruk av munnbind for de over 12 år blant annet når:

 • du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested
 • du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.
 • kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.

Her ligger og anbefalinger for bruk av munnbind:

 • Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.
 • Når personer med mistenkt eller påvist covid-19 er nærmere andre hustandsmedlemmer enn 1 meter, dersom helsetilstanden tillater det.
 • Alternativt at husstandsmedlemmer benytter munnbind når de ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19 dersom det ikke er mulig for den syke å ha munnbind på.

(kilde og mer info: HelseNorges hjemmesider - her finnes også råd om bruk av munnbind)

Symptomer

De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet.

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2, men også for en rekke andre luftveisvirus. Det er derfor viktig at du går rett hjem, og holder deg hjemme hvis du får luftveissymptomer eller føler deg syk. Du blir raskt mindre smittsom når symptomene forsvinner.

(kilde og mer informasjon: FHIs nettsider)

Begreper

Karantene:

 • Brukes for personer som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist smitte.
 • Du skal ikke gå på skole eller jobb
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå besøk
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
 • Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom vosken
 • De du bor med er ikke i karantene
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes
 • Ved positiv test skal du gå over i hjemmeisolering

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Isolering (hjemmeisolering)

 • Hold deg hjemme
 • Hold helt avstand til andre du bor sammen med
 • Hvis mulig, bruk eget rom og eget bad
 • Vask overflater hyppig
 • Få hjelp til å handle
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på helsetilstanden din
 • De du bor sammen med skal være i karantene

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Smittevernråd

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. "Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.
 • Hold 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.
  Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes.
 • Hvis prøvesvaret er negativt kan du gå tilbake til jobb, skole eller barnehage, når du er i god allmenntilstand, selv om du har noe restsymptomer.

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Om du mistenker at du er syk

 • Hold deg hjemme hvis du er syk/har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals med mer).
 • Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer, blir vurdert av lege og anbefales testing (selv om du ikke har symptomer), er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, eller har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager. Er du i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no.
 • På nettsidene til kommunen du oppholder deg i, finner du praktisk informasjon om hvordan, hvor og når du kan få testet deg.
 • Inntil du har fått svar på testen din OG du er i god allmenntilstand må du holde deg hjemme. Unntaket er hvis du ble testet uten økt mistanke om covid-19, for eksempel hvis du deltar i et forskningsprosjekt.
 • Dine nærmeste trenger ikke å være i karantene mens du venter på prøvesvar (ei heller de som jobber i helsetjenesten), men de bør følge med på egne symptomer.
 • Dersom du tester positivt, skal du i isolasjon (og følges opp av helsetjenesten). Dine nærkontakter skal da i karantene.
 • Hvis testen viser at du er smittet av covid-19 må du følge med på formen/egen helse. Dersom du blir tungpustet eller får andre, akutte symptomer som du ellers ville ha søkt legehjelp for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Det at du har bekreftet covid-19 eller mistenker at du er smittet, skal ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.
 • Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

(kilde og mer informasjon: FHIs nettsider)

Barn med akutt luftveisinfeksjon

FHI har egne anbefalinger for barn der man ser symptomer på covid-19. På denne FHI-siden finner du informasjonen du trenger knyttet til barn med tegn på akutt luftveisinfeksjon.

Den offentlige informasjonstelefonen om korona er åpen hverdager mellom 8 og 15.30, og har nummer 815 55 015.

Alta kommunes koronamail finner du her, mens koronatelefon som er åpen mandag til fredag 8 til 15 har telefonnummer 913 90 344.

Vi forsøker å oppdatere og utvide denne artikkelen fortløpende. Om du har innspill eller føler at noe mangler, send en mail til tips@altaposten.no eller direkte til tom@altaposten.no