Kommunen vender tommelen opp for satsing i Talvik

Alta kommune stiller seg positive til ambisiøst reiselivsprosjekt.

Her er skissen av anlegget på Jansnes.  Foto: PNH Kapital.

nyheter

Næringssjef Jørgen Kristoffersen begrenser seg riktignok til å foreslå to i stedet for tre års opsjon som det er søkt om, men er samtidig positiv til den foreslåtte bruken av bygningsmassen – og ber om at rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale.