Fullt trøkk ved Klinikk Alta i minst ti dager til

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta aktiviteten 9. november. Inntil da er aktiviteten opp mot doblet i Alta.

Helge Hansen, avdelingsleder for legespesialistene ved Klinikk Alta, har sammen med sine ansatte hatt mer enn nok å henge fingrene i som følge av smittesituasjonen rundt Hammerfest sykehus. Den hektiske perioden strekker seg i alle fall fram til 9. november.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Som følge av smittesituasjonen knyttet til Hammerfest sykehus, der det i perioder har vært opp mot 20 smittede og over 100 ansatte i karantene, ble pasienter som normalt skulle dratt til Klinikk Hammerfest henvist til henholdsvis Klinikk Alta, Klinikk Kirkenes og UNN. 23. oktober ble det vedtatt innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus.