Biskopen griper inn: Omstridt prest får ikke undervise konfirmanter i Kautokeino

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland har fratatt Sogneprest Bjarne Gustad konfirmantarbeidet i Kautokeino sogn i 2020 og 2021.

Sogneprest Bjarne Gustad får ikke undervise konfirmanter i året 2020/2021 i Kautokeino sogn. Ansvaret er gitt til prost Egil Lønmo.   Foto: Ole Magnus Rapp

nyheter

Sogneprest Bjarne Gustad talte til konfirmantene i Máze mot homofili, kjønnsskifte og abort 23. august. Det falt ikke i god jord hos kirken.