Raknes om Saga-utfordringen:

– Elevtallet i Saga tilsier behov for to paralleller

Elevtallet øker også på Aronnes og oppvekstsjefen usikker på hvor elevene her skal ha sin skole.

Oppvekstsjef Rikke Raknes ser fram til at kommunestyret gjør et vedtak som gir en avklaring hvor elevene skal ha sin skole fra skoleåret 2021/22. 

nyheter

Oppvekstsjef og kommunalleder Rikke Raknes står midt i en stormende debatt rundt framtidig skolestruktur i Alta, og er den som vil få ansvaret for å gjennomføre politikernes vedtak. Kommunestyret skal onsdag ta stilling til en utredning av nye kretsgrenser i sentral-Alta og de grep de medfører. Se faktaboks nederst i saken og tidligere saker.