Entreprenørene står klare til å stikke spaden i jorda

– Vi lever i spenning fram til de to neste kritiske møtene.

– Forhåpentligvis vil vi ha en godkjent reguleringsplan om ikke lenge, sier styreleder Tor Håkon Solheim og daglig leder Kenneth Strifeldt i Altahøyden Utbygging AS.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Altahøyden Utbygging AS har planlagt 17 nye industritomter på Altahøyden. Etter første behandling i planutvalget ble de reviderte plandokumentene lagt ut til høring 8. juli, med høringsfrist i 26. august. Planutvalget i Alta kommune har møte igjen 4. november, da skal planene igjen under lupen. Hvis alt går greit er det kommunestyret som gir den endelige godkjenningen, forhåpentligvis i kommunestyremøte 16. november.