Loppa kommune vil ha oversikt over alle som har vært på sykehuset etter 4. oktober

– Hammerfest sykehus jobber med smitteoppsporing, og inntil de har fått avklart omfanget av situasjonen ønsker vi å skaffe oss en oversikt etter føre-var-prinsippet.

Illustrasjonsbilde  Foto: Therese Munkvold

nyheter

Loppa kommune ber alle innbyggere som har vært på Hammerfest sykehus etter 4. oktober om å ta kontakt med legekontoret, slik at de har får en oversikt over alle som potensielt kan ha vært utsatt for smitte.

– Hammerfest sykehus jobber med smitteoppsporing, og inntil de har fått avklart omfanget av situasjonen ønsker vi å skaffe oss en oversikt etter føre-var-prinsippet, heter det på kommunens hjemmesider.

Konstituert kommuneoverlege Sabine Bader opplyser at de så lagt ikke har påvist koronasmitte i kommunen.

– Loppa kommune er sårbar og vi er lykkelig over at vi ennå ikke har noen innbyggere med påvist Covid-19-smitte, sier Bader.

Smittesporing

Hun påpeker at smittesporingen ved sykehuset i Hammerfest ennå ikke er ferdig og at det fortsatt kan det være pasienter som er definert som nærkontakter etter utskrivning. På grunn av tidsforløp og inkubasjonstid må mange testes to ganger. Alle testresultatene er fortsatt ikke klare.

– Jeg har tatt kontakt med hver eneste person jeg kunnet få kontakt med for å varsle om at de må være veldig observante med tanke på smitte samt smittevernstiltak. Jeg spurte også hvordan deres besøk på Hammerfest sykehuset hadde vært for å vurdere sannsynligheten av en mulig smitte, forteller Bader.

Hun forklarer at de fleste pasientene kun har hatt korte opphold på poliklinikken og begrenset kontakt med ansatte på sykehuset. Derfor mener Bader sannsynligheten for nærkontakt med koronaviruset er lav.

– De som har vært innlagt og ble definert som nærkontakter gikk i karantene umiddelbart etter at de kom til Loppa, så jeg mener vi har god kontroll. Vi er veldig obs og forsiktige, sier Bader.

Sårbart

Smitteutbruddet på sykehuset i Hammerfest viser veldig godt hvor sårbart helsevesenet i fylket er.

– Slik er det i Loppa og i hele Finnmark. Vi har ikke mange muligheter til å erstatte hverandre. Det er en utfordring for oss at det lokale sykehuset har begrenset drift, sier Bader.

– Samarbeidet med AMK fungerer bra.