Pasientfokus:

– Krever at Klinikk Alta kan gi korona-behandling

Ber styret i Helse Nord trygge befolkningssenteret i Finnmark.
nyheter

Pasientfokus mener erfaringene og den sårbarhet som er avdekket gjennom koronakrisen for Alta-Kautokeino-området, må resultere i konkrete, virkningsfulle tiltak. Pasientfokus anmoder derfor styret i Helse Nord om å gjøre nødvendige tiltak, slik at Klinikk Alta får etablert et senter for Covid-19-pasienter.