Stjernøy Nefelinarbeiderklubb 60 år:

Proletarene på Stjernøya kjempet gjennom at alle skulle ha lik timelønn

Sibelcos rundt 100 ansatte har en solidarisk lønnspolitikk.

Nær 40 yrkesgrupper er en del av gruvedriften på Stjernøya. Det spesielle er at det er lik timelønn mellom yrkesgruppene, men at fagbrev og annen kompetanse betales ekstra.  Foto: Ole Palmstrøm, FriFagbevegelse

nyheter

Det er nesten så du ikke tror det du hører; industrimekanikeren, elektrikerne, renholderen, kokken, kvinne eller mann, har i utgangspunktet lik timelønn. Uansett hvor du er i gruvebedriften, på gulvet eller den som styrer maskinene som lever nefelinsyenitt, lønnes det likt. Alle verdsettes og betegnes som viktig for å få ut mineralet som inngår i en rekke ferdigprodukter, og dermed har et stort marked over hele verden.