120 av 550 ansatte er i karantene

Sykehuset karakteriserer situasjonen som «uoversiktlig».

Sykehusets fødeavdeling er fremdeles i drift, men de som skal føde, må ta kontakt på forhånd for å være sikker på at sykehuset har kapasitet til å ta imot.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Tolv ansatte er smittet og 120 er satt i karantene som følge av smitteutbruddet ved Hammerfest sykehus. Sykehuset karakteriserer situasjonen som «uoversiktlig».

Antallet ansatte som har blitt satt i karantene som følge av smittesituasjonen, har doblet seg siden lørdag, opplyste Finnmarkssykehuset på en digital pressekonferanse søndag kveld.

– Dette er en veldig krevende situasjon for oss, sa administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset HF.


Får bistand fra hele Nord-Norge

Sikrer drift og bemanning.

 

Får inn personell fra andre sykehus

Ursin sier at sykehuset umiddelbart skjønte at smittesituasjonen ville medføre et akutt behov for å få inn personell for å dekke over bemanningshullene.

– Vi har fått tilsendt personell fra andre sykehus i Helse nord for å erstatte alle som må i karantene, i alle fall nøkkelpersonell. I tillegg har vi fått tilsendt en del utstyr, blant annet fra Helgelandssykehuset og UNN, sier Ursin.

– Jeg vil berømme bistanden vi har fått, det er fantastisk hvordan de har stilt opp og bidratt til at vi får til dette, sa hun videre.

– Sårbar situasjon

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen sier at sykehuset fremdeles befinner seg i en uoversiktlig situasjon. Derfor opprettholder sykehuset rød beredskap.

– Vi må være føre var og ønsker å teste bredt. Der gjøres det en del forberedelser nå. Vi er fortsatt i en sårbar situasjon, men slik status er nå, så har vi god kontroll, sier Paulsen.

Mange testprøver er allerede blitt tatt, og man avventer der svarene, sier han, og legger til at det neste døgnet vil definere hvordan veien videre blir for sykehusets drift.


– Krevende å være isolert i et rom på 4x4 meter

Kokkejævelen og fruen har vært innestengt på Hammerfest sykehus siden onsdag.

 

Utsetter operasjoner

Alle planlagte behandlinger og operasjoner ved sykehuset er utsatt. Folk som trenger øyeblikkelig hjelp, vil få det, opplyser sykehuset. Kreftbehandlingen ved sykehuset blir ikke berørt.

Sykehusets fødeavdeling er fremdeles i drift, men de som skal føde, må ta kontakt på forhånd for å være sikker på at sykehuset har kapasitet til å ta imot.

Det var altså torsdag at det første smittetilfellet ved sykehuset ble oppdaget. Hvordan smitten kom inn på sykehuset, er fremdeles uvisst. Sykehuset vil i løpet av de neste dagene samarbeide med Folkehelseinstituttet (FHI) for å få oversikt over situasjonen.


Venter på en ny runde med prøvesvar

De tre nye smittetilfellene som ble bekreftet i Hammerfest lørdag, var personer som allerede satt i karantene i forbindelse med utbruddet.

 

Hammerfest kommune arbeider med omfattende smittesporing, og kommunen har innført flere tiltak i et forsøk på å begrense ytterligere smitte.

Blant annet er helseinstitusjonene stengt for besøkende de neste to ukene. Kommunen har også innført en 2-metersregel. Skolene og barnehagene i Hammerfest vil fortsatt holdes åpne som normalt.