Alta-politikerne gikk for å si opp seks senger ved klinikken

Politikerne valgte enstemmig å si opp avtale med Finnmarkssykehuset.

Formannskapet gikk for å oppheve intensjonsavtalen om drifs av seks sykehussenger.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Som forhåndsvarslet gikk Alta-politikerne enstemmig for å si opp avtalen om de seks omstridte sengene ved Klinikk Alta.