Bygger «hjelpebru» uten friske penger

Fikser hjelpebru i påvente av bevilgninger til Transfarelv bru.

Over hunde meter med ny vei i en flere meters høy oppbygging er en del av klargjøringen inn mot en ny midlertidig bru.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Seksjonssjef for avdeling vedlikehold nord i Statens Vegvesen, Tor Inge Hellander, sier at det er gjennomført beregninger med tanke på å utbedre rekkverket på dagens bru, men at dette ikke lar seg gjøre. Vegvesenet ser at rekkverk med mer er av en slik forfatning at sikkerhetsrisikoen er for stor til å E6-trafikken over broen.