Sterke indikasjoner på at bilen holdt høy fart før kollisjon med lyktestolpe

Både fysiske bevis og taktisk etterforskning tyder sterkt på høy fart forut for bilulykke på Aronnes.

Halvparten av lyktestolpen fulgte med bilen. Denne lå igjen oppå vollen mellom veien og gang- og sykkelbanen.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Sent på kvelden lørdag 5. september havnet en personbil utenfor veibanen på Aronnes. Nødetatene rykket ut til stedet, og fant en totalvraket personbil i grøfta like ved Forsøksgården.