Dette var de beste fiskeplassene i 2020

I år var det Jorra som var det beste stedet å fiske, om du ville lande en storlaks i Altaelva.

Tor Erland Nilsen medgir at fangsttallene for årets fiske i Altaelva er en del under pari. Ved ALI hadde de forventet et bedre resultat.  Foto: Altaposten

nyheter

På nesten 50 år er det kun tre ganger tidligere tatt flere grillse enn det ble tatt i år, men det ble noen storlaks også. Den største laksen var det en skotte som sørget for med en fangst på 23 kilo, ble det kjent sent i september.