Ber om en rettslig avklaring av rettigheter i Karasjok

Fefo-direktør Jan Olli innstiller på at Finnmarkskommisjonens konklusjon for felt 4 blir rettslig behandlet.

Direktør Jan Olli i Fefo mener at rettighetsforholdene i Karasjok må avklares rettslig.  Foto: Eirik Palm

nyheter

Flertallet i kommisjonen mente at lokalbefolkningen i Karasjok har kollektiv eiendomsrett i kommunen. Denne omstridte konklusjonen har skapt både begeistring og bekymring.

Mange mener at dette ville skape presedens for den videre kartlegging, blant annet i Kautokeino og Tana. Blant kritikerne er jakt- og fiskeinteressene som frykter et forvaltningsmessig lappeteppe.

Til domstolen

Direktøren i Fefo mener at saken bør til Utmarksdomstolen. Etter Finnmarksloven paragraf 34 skal FeFo uten ugrunnet opphold ta stilling til kommisjonens konklusjoner. Olli kunne i ettermiddag offentliggjøre sin innstilling, som nå skal sendes på høring til Finnmarks befolkning.

Han mener det foreligger betydelig usikkerhet.

– Styret i FeFo kan ikke godta Finnmarkskommisjonens konklusjon om at Karasjok kommune er kollektivt eid av befolkningen i Karasjok kommune på grunn av betydelige usikkerhet om hvorvidt kommisjonens konklusjon er riktig. På grunn av sakens store faktiske og prinsipielle betydning vil styret på eget initiativ reise saken for Utmarksdomstolen for rettslig avklaring, heter det i innstillingen fra direktør Jan Olli.

Til styret 25. november

Det er styret som har det siste ordet i sitt møte 25. november,

– Saken sendes nå på høring med frist for innspill mandag 2. november 2020, heter det i pressemeldingen fra Fefo.

Administrasjonen overlater nå debatten til befolkningen.

–  Av respekt for det vil administrasjonen i FeFo ikke delta eller kommentere innholdet ytterligere, fastslår Olli.