321 Viltpåkjørsler i Troms og Finnmark i 2019

Tre av ti billister forteller at de har opplevd å kjøre på dyr.

I området rundt Alta er det for det meste elg som blir påkjørt, men det hender og at blant annet rådyr må bøte med livet når de krysser veiene.   Foto: Arne Hauge

nyheter

Nærmere halvparten av alle påkjørsler av vilt i Troms og Finnmark skjer de siste tre månedene av året. Forsikringsselskapet Gjensidige mener derfor trafikanter bør være ekstra oppmerksomme fremover.