Finsk sjåfør drev ulovlig transport til Finnmark

Ikke bare drev han med ulovlig kabotasje, han brøt også kjøre- og hviletid.

72 kjøretøy kontrollert på finskegrensen ved Kivilompolo.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

Statens vegvesen hadde tirsdag og onsdag en omfattende kontroll på grensa til Finland, nærmere bestemt ved Kivilompolo grensestasjon. Disse kontrollene skal bidra til økt trafikksikkerhet, samt sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår.

Her ble det oppdaget en rekke feil og mangler, hos både kjøretøy, last og sjåfører.

72 kjøretøy kontrollert

Fem av vogntogene fikk kjøreforbud eller ble avskiltet på stedet. De fikk ikke kjøre videre før forholdene var ordnet opp i, skriver Vegvesenet i en epost.

Ellers ble det oppdaget ulovlig transport da et finsk vogntog hadde ulovlig kabotasje fra Oslo til Finnmark. Dette foretaket blir anmeldt og transporten må overtas av en norsk transportør. Den samme sjåføren blir dessuten anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid.

Det var også fem vogntog som fikk anmerkning for tekniske mangler. Dette var mangler som dårlig sikt, begjæring om avskilting og manglende dokumenter for transport, eller tekniske mangler.

Slitte dekk og ikke nok hvile

Det ble også gitt fire dekkgebyrer, en anmeldelse og hele ni skriftlige mangler. Det ble dessuten gitt tre beltegebyrer, og tre førere fikk skriftlige advarsel for brudd på kjøre- og hviletid.

En norsk sjåfør hadde også fire slitte dekk og fikk 8.000 kroner i gebyr.