Får meldinger om at smitteregler ikke overholdes

Alta kommune får bekymringsmeldinger om regelbrudd på kafeer og restauranter

Illustrasjonsfoto  Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

nyheter

Det er fortsatt ingen smittede i Alta, men kommunen vil følge opp varsler om lemfeldig holdning til smittevern.

Statusrapporten til Alta kommune er i utgangspunktet hyggelig lesning: Kommuneoverlegene melder at vi fortsatt ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Alta, selv om det testes gjennomsnittlig 40 personer per dag.

Advarsler om slappere holdning til smittevernreglene gir likevel bekymring.

– Det kommer melding om at de generelle smittevernreglene ikke overholdes på alle kafeer, restauranter og utesteder. Kommunene vil følge opp dette i form av befaring og tilsyn. Andre tiltak kan også iverksettes dersom det anses nødvendig. Formannskapet har nå fått delegert fullmakt fra kommunestyret til å gjennomføre tiltak som å stoppe servering o.l. for å forebygge og begrense smitte, heter det fra Alta kommune.

Generelle smittevernregler som å være hjemme ved sykdom, holde god avstand og god handhygiene, er de viktigste tiltakene for å unngå å bli smittet, samt unngå videreføring av covid-19.