Alta-skolen bedre enn sitt rykte

Er på eller bedre enn nasjonalt nivå på flere målepunkter.
nyheter

Kommunestyrets årlige behandling av tilstandsrapporten for Alta-skolen utløste stort engasjement, og en kraftfull debatt med ulike innfallsvinkler til at Alta-skolens prestasjoner. Ikke minst at elevene starter ungdomstrinnene langt bak landsgjennomsnittet.