Godtar ikke kutt fra Hurtigruten

Fremskrittspartiet (FrP) går ikke med på massive kutt i seilingene til Hurtigruten.

Hurtigruten har varslet kutt i seilingene langs kysten.  Foto: NTB/Scanpix

nyheter

Hurtigruten varslet tirsdag at de vil redusere til kun 2 skip av totalt 11 skip. Dette medfører at de vil redusere daglige seilinger langs kysten til kun fem seilinger per måned fra oktober 2020.

Rammer kystsamfunnene

Bengt Rune Strifeldt og Morten Stordalen (FrP) skriver i en pressemelding at FrP ikke vil finne seg i at kystsamfunnene skal måtte gå for lut og kaldt vann som et resultat av drastiske kutt i Hurtigrutas seilinger.

– For mange kystsamfunn er Hurtigruten en kritisk samfunnsfunksjon. Når anløpene kuttes fra daglig til hver femte eller sjette dag så vil det bli problematisk for levering av medisiner og andre kritisk viktige varer. Det mener jeg vi ikke skal akseptere, sier Strifeldt, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Statsstøttet

Han mener det er et paradoks at Hurtigruten reduserer til kun 2 skip av totalt 11 skip, samtidig som 100 prosent av statsstøtten opprettholdes.

– Her mener jeg regjeringen kunne ha forhandlet bedre. Det er liten logikk å betale full pris når du bare får en femtedel av tjenesten du betaler for, sier Strifeldt.

Han legger til at man bør minimum kunne ha seilinger annen hver dag.

– Det bør kystsamfunnene kunne forvente, sier Strifeldt.


Må sikre forsvarlig infrastruktur

Stordalen, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, mener det må være mulig å finne løsninger for kystsamfunnene innenfor dagens rammer.

– Om Hurtigruta eller andre skal løse dette, er ikke det viktigste. Det er å sikre forsvarlig infrastruktur til alle i vårt langstrakte land, sier Stordalen.

Godset på land

Duoen mener konsekvensene med en slik betydelig reduksjon i Hurtigrutens seilingsmønster vil være svært alvorlig, og vil føre til at en god del av godset som i dag går med Hurtigruten vil havne på landeveien.

– Det vil føre til økt tungtrafikk på dårlige veier med fare for ulykker og alvorlig personskader. Det er ikke en ønsket utvikling, heller tvertimot, sier Stordalen.


Hurtigruten kutter ruter – kystkommune frykter for medisintilførselen

Hurtigruten kutter ni av elleve skip, og flere kystkommuner mister viktig forsyning av gods. – Dette er en katastrofe for kysten, sier havnesjefen i Berlevåg.