– Mangel på folkeskikk er Alta-skolens største problem

Raymond Londal vil ha større fokus på ro og disiplin i klassene i Alta.

Venstres Raymond Londal provserte mange med å si at det er for lite fokus på å holde ro i klassene, normal folkeskikk hos enkelte elever.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kommunestyrets årlige behandling av tilstandsrapporten for Alta-skolen utløste stort engasjement, og en kraftfull debatt med ulike innfallsvinkler til at Alta-skolen som helhet presterer svakere enn landsgjennomsnitt faglig, men også målt trivsel og motivasjon for læring.